Showing/Hiding Data

Menu location: Home

 

Showing or Hiding a Case or Variable

Showing or Hiding a Sheet